Zoznam kapitol a zväzkov Kaguya-sama wa kokurasetai wikia | Fandom, viz | Oficiálna webová stránka pre Kaguya-sama: Láska je vojna

Láska je vojnová manga

Pekné 0

Zoznam kapitol a zväzkov

začal serializáciu v júnovom vydaní Shueishovho Zázračný skok Časopis 19. mája 2015. Táto séria prešla na časopis Seinen Manga z vydavateľa Seinen Týždenný mladý skok 24. marca 2016 a ukončila svoju serializáciu 2. novembra 2022. Od augusta 2023 bola manga zostavená do 28 fyzických japonských zväzkov Shueisha a 26 anglických zväzkov spoločnosti Viz Media. Manga bola prepustená týždenne.

Obsah

 • 1 Zoznam kapitol a zväzkov
 • 2 maličkosti
 • 3 odkazy
 • 4 referencie
 • 5 Navigácia

Zoznam kapitol a zväzkov []

 1. Bitka 1: Chcem byť pozvaný na film
 2. Bitka 2: Chcem hrať starú slúžku
 3. Bitka 3: Kaguya nevie veľa
 4. Bitka 4: Miyuki Shirogane chce odpovedať
 5. Bitka 5: Kaguya chce jesť
 6. Bitka 7: Fujiwara chce ísť na výlet
 7. Bitka 8: Kaguya sa chce odpovedať
 8. Bitka 9: Kaguya chce chodiť
 9. Bitka 10: Študentská rada chce hrať žart
 1. Bitka 11: Kaguya sa chce vymeniť
 2. Bitka 12: Kaguya sa chce zastaviť
 3. Bitka 13: Kaguya chce byť nepriamy
 4. Bitka 14: Miyuki Shirogane to neurobil
 5. Bitka 15: Miyuki Shirogane chce utiecť
 6. Bitka 16: Kaguya chce robiť dobre
 7. Bitka 17: Kaguya chce zbožňovať
 8. Bitka 18: Študentská rada chce hovoriť
 9. Bitka 19: Kaguya chce byť poslaná
 10. Bitka 20: Miyuki Shirogane chce hovoriť
 1. Bitka 21: Kaguya sa chce udržať
 2. Bitka 22: Chika Fujiwara chce byť jesť
 3. Bitka 23: Miyuki Shirogane sa chce predviesť
 4. Bitka 24: Yu Ishigami chce prežiť
 5. Bitka 25: Kaguya si chce všimnúť
 6. Bitka 26: Miyuki Shirogane chce pracovať
 7. Bitka 27: Kaguya chce vydržať
 8. Bitka 28: Kaguya sa chce pripojiť
 9. Bitka 29: Ai Hayasaka sa chce brániť
 10. Bitka 30: Miyuki Shirogane nemôže stratiť
 1. Bitka 31: Chika Fujiwara chce testovať
 2. Bitka 32: Kaguya chce byť nenávidený
 3. Bitka 33: Miyuki Shirogane chce spievať
 4. Bitka 34: Kaguya ho chce vziať domov
 5. Bitka 35: Chika Fujiwara chce navštíviť
 6. Bitka 36: Pokiaľ ide o Kaguya Shinomiya, 1. časť
 7. Bitka 37: Kaguya sa nebude usilovať
 8. Bitka 38: Kaguya chce odpustiť
 9. Bitka 39: Kaguya sa chce volať
 10. Bitka 40: Miyuki Shirogane chce ísť na výlet
 1. Bitka 41: Miyuki Shirogane sa chce stretnúť
 2. Bitka 43: Chika Fujiwara naozaj chce jesť
 3. Battle 45: Nepočujem ohňostroj, časť 2
 4. Battle 46: Kaguya sa nechce vyhnúť
 5. Bitka 47: Kaguya chce, aby si vybral
 6. Bitka 48: Študentská rada nie je alfa
 7. Bitka 49: Miyuki Shirogane sa chce pripraviť
 8. Bitka 50: Kaguya chce osláviť
 1. Bitka 51: Nagisa Kashiwagi sa nemôže pozerať
 2. Bitka 52: Kaguya chce vedieť
 3. Bitka 53: Kaguya chce dať darček
 4. Bitka 54: Chika Fujiwara to chce potvrdiť
 5. Bitka 55: Yu Ishigami tak zatvára oči, 1. časť
 6. Bitka 56: Miyuki Shirogane sa chce pozerať na Mesiac
 7. Bitka 57: Kaguya sa chce vydať
 8. Bitka 59: 67. študentská rada
 9. Bitka 60: Kaguya to nechce povedať
 1. Bitka 64: Nagisa Kashiwagi chce konzolu
 2. Bitka 65: Miko Iino chce napraviť veci
 3. Bitka 66: Kaguya ich chce kopnúť dole
 4. Bitka 67: Nechcem sa usmievať Miko Iino
 5. Battle 68: Chcem sa usmievať Miko Iino
 6. Bitka 69: Kaguya sa nezavolá
 1. Bitka 71: Kaguya ho chce prinútiť pustiť
 2. Bitka 72: Miko Iino sa chce ovládať
 3. Battle 73: Miyuki Shirogane ju chce prečítať
 4. Bitka 74: Kaguya ♡ akvárium
 5. Bitka 75: Kaguya chce zbierať
 6. Bitka 76: Nagisa Kashiwagi je komplikovaná
 7. Bitka 77: Chika Fujiwara chce zistiť
 8. Bitka 78: Kaguya sa ľahko nestratí
 9. Bitka 79: Kaguya chce byť preskúmaný
 10. Bitka 80: Yu Ishigami tak zatvára oči, 2. časť
 1. Bitka 81: Kaguya sa chce dotknúť
 2. Bitka 82: Kaguya nehovorí nie
 3. Bitka 83: Kei Shirogane nemôže hovoriť
 4. Bitka 84: Miyuki Shirogane chce tancovať
 5. Bitka 85: Kobachi Osaragi chce zakročiť
 6. Bitka 86: Otec Miyuki Shirogane chce zistiť
 7. Bitka 87: Športový festival Shuchiin
 8. Battle 88: Yu Ishigami tak zatvára oči, časť 3
 9. Bitka 89: Miyuki Shirogane a Yu Ishigami
 10. Battle 90: Kyoko Otomo si neuvedomuje
 11. Bitka 91: Chika Fujiwara chce nafúknuť
 1. Bitka 92: Niekto chce, aby sa Kaguya hanba
 2. Bitka 93: Kaguya ho chce rozptýliť
 3. Battle 94: Kaguya preventívne zasiahne
 4. Battle 95: Miko Iino chce byť upokojený
 5. Bitka 96: Kaguya chce, aby jedol
 6. Bitka 97: Nagisa Kashiwagi chce zabiť
 7. Bitka 98: Maki Shijo chce konať
 8. Bitka 99: Miyuki Shirogane chce veriť
 9. Bitka 100: Študentská rada by chcela skupinovú fotografiu
 10. Battle 101: Študentská rada dostane túto skupinovú fotografiu
 1. Bitka 102: Kaguya si neuvedomuje
 2. Bitka 103: Miyuki Shirogane chce sprostredkovať
 3. Bitka 104: Kaguya Shinomiya je nemožná výzva: „Swallow’s Cowry“ (1. časť)
 4. Bitka 105: Yu Ishigami chce odpovedať
 5. Bitka 106: Chika Fujiwara chce spať
 6. Battle 108: Ai Hayasaka chce niečo povedať
 7. Bitka 109: Maki Shijo chce požiadať o pomoc
 8. Bitka 111: Študentská rada chce postúpiť
 1. Bitka 112: Miyuki Shirogane sa chce priznať, 1. časť
 2. Bitka 113: Miyuki Shirogane sa chce priznať, časť 2
 3. Bitka 115: Miko Iino nemôže milovať, 1. časť
 4. Bitka 116: Chceme hovoriť o kultúrnom festivale
 5. Bitka 117: Chika Fujiwara chce bojovať
 6. Bitka 118: Miyuki Shirogane to chce vyhodiť do vzduchu
 7. Bitka 119: Kei Shirogane sa chce predviesť
 8. Battle 120: Pokiaľ ide o Kaguya Shinomiya, časť 2
 9. Bitka 121: Freshman Year, jar
 1. Bitka 122: Kaguya sa chce priznať
 2. Battle 123: Kaguya’s Culture Festival
 3. Bitka 124: Festival kultúry Yu Ishigami
 4. Bitka 125: Kozue Makihara chce hrať
 5. Bitka 126: Chika Fujiwara chce rekord nastaviť rovno
 6. Bitka 127: Miyuki Shirogane’s Culture Festival
 7. Bitka 128: Kaguya ich chce zostreliť
 8. Bitka 129: Miyuki Shirogane sa chce priznať, časť 4
 9. Bitka 131: Miyuki Shirogane sa chce priznať, časť 5
 1. Bitka 133: Kaguya sa chce priznať, časť 3
 2. Bitka 134: Dve priznania, časť 1
 3. Bitka 135: Duálne priznania, časť 2
 4. Bitka 136: Duálne priznania, časť 3
 5. Bitka 138: Kaguya chce vysvetliť
 6. Bitka 139: Miyuki Shirogane chce diskutovať
 7. Bitka 141: Pokiaľ ide o Kaguya Shinomiya, časť 3
 1. Bitka 142: Pokiaľ ide o Kaguya Shinomiya, časť 4
 2. Bitka 143: Kaguya si chce byť všimnutý (ľad)
 3. Bitka 144: Kaguya sa chce zveriť (ľad)
 4. Kapitola 145: Kaguya chce jesť (ľad)
 5. Bitka 146: Naše osoby (Kaguya, 1. časť)
 6. Bitka 147: Naše osoby (Shirogane, 1. časť)
 7. Bitka 148: Kaguya sa chce priznať (ľad)
 8. Bitka 149: Kaguya si myslí, že je v poriadku
 9. Bitka 150: Normálna romantika
 10. Bitka 151: Prvý bozk nikdy nekončí
 1. Bitka 152: Nagisa Kashiwagi chce skryť
 2. Battle 153: Swallow’s Cowry (Ice)
 3. Bitka 154: Kaguya Shinomiya je nemožná výzva: „The Swallow’s Cowry“ (časť 2)
 4. Bitka 155: Kaguya Shinomiya je nemožná výzva: „Swallow’s Cowry“ (časť 3)
 5. Bitka 156: Miko Iino nemôže milovať, časť 2
 6. Bitka 157: Chika Fujiwara naozaj chce jesť
 7. Bitka 158: Miko Iino nemôže milovať, časť 3
 8. Bitka 159: Kaguya je. Časť 1
 9. Bitka 160: Kaguya je. Časť 2
 10. Bitka 161: Maki Shijo chce byť osvietený
 1. Bitka 162: Študentská rada: Nová hra
 2. Bitka 163: Chika Fujiwara chce prekvapiť
 3. Bitka 165: Senpai-kun a Kouhai-chan, 1. časť
 4. Battle 166: Yu Ishigami sa chce napumpovať
 5. Bitka 167: Nagisa Kashiwagi ju chce vytiahnuť z nej
 6. Bitka 168: Prvé stretnutie
 7. Battle 169: ABC mužov a žien, 1. časť
 8. Bitka 170: Miyuki Shirogane chce hovoriť
 9. Battle 171: Chceme hovoriť o hernom klube stolových dosiek
 1. Bitka 172: Kaguya chce hovoriť
 2. Bitka 173: Chika Fujiwara sa chce zviazať
 3. Bitka 174: Miko Iino nemôže milovať, časť 4
 4. Bitka 175: Kaguya chce jeho pozornosť
 5. Bitka 176: Yu Ishigami sa chce predviesť
 6. Bitka 177: Kaguya Shinomiya je nemožná výzva: „The Swallow’s Cowry“ (časť 4)
 7. Bitka 178: Senpai-kun a Kouhai-chan, časť 2
 8. Bitka 179: Ranná rutina Ai Hayasaka
 9. Bitka 181: Miyuki Shirogane ju chce udržať pre seba
 1. Bitka 183: Priatelia Ai Hayasaka, 2. časť
 2. Battle 184: Priatelia Ai Hayasaka, časť 3
 3. Battle 186: Priatelia Ai Hayasaka, časť 5
 4. Bitka 187: Ai Hayasaka a priateľ Kaguya Shinomiya
 5. Bitka 190: Senpai-kun a Kouhai-chan, časť 3 a Miko Iino nemôžu milovať, časť 5
 6. Bitka 191: Kaguya Shinomiya’s Impossible Challenge: „The Swallow’s Cowry“ (časť 5)
 1. Bitka 192: Kobachi Osaragi sleduje
 2. Bitka 193: Miyuki Shirogane chce konzolu
 3. Bitka 195: Valentína v Shuchiin, časť 2
 4. Bitka 196: Ai Hayasaka chce nájsť
 5. Bitka 197: Rodina Shirogane sa chce pohnúť
 6. Bitka 198: Kaguya Shinomiya’s Impossible Challenge: „The Swallow’s Cowry“ (časť 6)
 7. Bitka 200: Chika Fujiwara chce oslavu
 1. Battle 202: Shuchiin Academy ich chce vidieť
 2. Battle 203: Tsubame Koyasu a Yu Ishigami, 1. časť
 3. Battle 204: Tsubame Koyasu a Yu Ishigami, 2. časť
 4. Bitka 205: Chika Fujiwara ho chce rozosmiať
 5. Bitka 206: Miyuki Shirogane nie je depresívne
 6. Bitka 208: Rodina Shirogane
 7. Bitka 209: sny
 8. Battle 210: Chika Fujiwara naozaj naozaj chce jesť
 1. Battle 212: Mikado Shijo sa chce zapadnúť
 2. Bitka 213: Senpai-kun a Kouhai-chan, časť 4
 3. Bitka 214: Kaguya nenávidí mačky
 4. Battle 215: ABC mužov a žien, časť 2
 5. Battle 217: ABC mužov a žien, časť 3
 6. Battle 218: ABC mužov a žien, časť 4
 7. Battle 219: ABC mužov a žien, časť 5
 8. Bitka 220: ABCS mužov a žien, časť 6
 9. Bitka 221: Kaguya-sama chce hovoriť
 1. Bitka 222: Kaguya Shinomiya je nemožnou výzvou: „Klenotná vetva Hourai“
 2. Bitka 224: Chika Fujiwara chce učiť
 3. Bitka 225: Hikaru Oobayashi chce chrániť
 4. Bitka 226: Kaguya Shinomiya je nemožná výzva: „Buddhova kamenná misa“, časť 2
 5. Bitka 227: Miko Iino chce konzolu
 6. Bitka 228: Kaguya Shinomiya je nemožná výzva: „Buddhova kamenná misa“, časť 3
 7. Bitka 230: Kaguya Shinomiya’s Impossible Challenge: „Buddhova kamenná misa“, časť 5
 8. Bitka 231: Kaguya Shinomiya’s Impossible Challenge: „Buddhova kamenná misa“, časť 6
 1. Bitka 232: Kaguya Shinomiya’s Impossible Challenge: „Buddhova kamenná misa“, časť 7
 2. Bitka 233: Kaguya Shinomiya’s Impossible Challenge: „Buddhova kamenná misa“, časť 8
 3. Bitka 234: Kaguya Shinomiya’s Impossible Challenge: „Buddhova kamenná misa“, časť 9
 4. Bitka 236: Kaguya-sama chce zostať v noci
 5. Bitka 237: Miyuki Shirogane to nechce vložiť
 6. Bitka 238: Yu Ishigami chce pozvať
 7. Bitka 239: Adolphe Pescarolo chce chrániť
 8. Battle 240: Kaguya-Sama chce tancovať
 1. Bitka 242: Rodina Shinomiya
 2. Battle 244: Yu Ishigami sa pozerá dole
 3. Battle 245: Yu Ishigami tak zavrel oči, časť 4
 4. Battle 247: Yu Ishigami sa nemôže prinútiť povedať
 5. Battle 248: Kaguya-Sama sa chce rozísť
 6. Battle 249: Kaguya-Sama sa chce rozbiť (2. časť)
 7. Bitka 250: Miyuki Shirogane sa chce spoľahnúť
 8. Bitka 251: Mikado Shijo chce chrániť
 1. Bitka 252: Shozo Tanuma chce hovoriť
 2. Bitka 253: Miyuki Shirogane chce požiadať
 3. Bitka 254: Miko Iino nevyčerpáva jej rezance
 4. Bitka 255: Rodina Hayasaka neschváli
 5. Bitka 256: Mikado Shijo chce zachrániť
 6. Battle 257: Miko Iino nerobí to, čo je správne
 7. Bitka 258: Kaguya-sama chce utiecť
 8. Bitka 259: Kaguya-sama chce splniť
 9. Bitka 260: Kaguya-sama nie je osamelá
 10. Battle 261: Kaguya-sama sa chce priznať
 1. Battle 263: Kaguya-Sama chce vyprovokovať
 2. Battle 264: Kaguya-Sama sa chce osloviť
 3. Battle 265: Shiroganeho priatelia sa chcú rozprávať
 4. Battle 267: Kaguya-Sama ho chce poslať preč, 2. časť
 5. Bitka 268: každodenný život, 1. časť
 6. Bitka 269: každodenný život, 2. časť
 7. Bitka 270: každodenný život, časť 3
 8. Battle 271: Chika Fujiwara naozaj, naozaj, naozaj chce jesť
 1. Battle 272: Záverečná kapitola Kei Shirogane
 2. Bitka 273: Maki Shijo, Nagisa Kashiwagi a posledná kapitola Tsubasa Tanuma, časť 1
 3. Bitka 274: Maki Shijo, Nagisa Kashiwagi a posledná kapitola Tsubasa Tanuma, časť 2
 4. Bitka 275: Kobachi Osaragiho posledná kapitola
 5. Bitka 276: Záverečná kapitola Ai Hayasaka
 6. Battle 277: Miko Iino a Yu Ishigami’s Final Chapter, 1. časť
 7. Bitka 279: Posledná kapitola Chika Fujiwara
 8. Battle 280: The Geniuss ‘
 9. Bitka 281: Zbohom, Shuchiin!

Maličkosť []

 • Zväzok 9 je jediný objem, ktorý obsahuje 11 kapitol, všetky ostatné zväzky obsahujú 10 kapitol.
 • Zväzok 1 a 13 z manga Kaguya-Sama bol prepustený 18. mesiaca, zatiaľ čo všetky ostatné zväzky do zväzku 16 boli prepustené 19. mesiaca.
 • Zväzok 27 a 28 tvoria veľkú ilustráciu obalu spolu hlavného obsadenia.
 • .
 • Každý zväzok obsahuje úvodzovky.
  • Pre japonské vydanie je na vnútornej klapke vpredu.
  • Pre vydanie viz sa nachádza na posledných niekoľkých stranách manga.

  Odkazy []

  • Oficiálne japonské stránky: https: // knihy..co.JP/Search/Search.html?SeriesId = 37405 & Order = 1
  • Oficiálna anglická stránka: https: // www.viz.com/Kaguya-sama-Love-Is-War
  • .egmont-manga.de/Search/Kaguya-sama%20Love%20Is%20war
  • Oficiálna talianska stránka: https: // www.hviezdny.com/titoli-fumetti/Kaguya-samalove-Is-War
  • Oficiálna španielska stránka: http: // www.redakcia..
  • Oficiálna poľská stránka: https: // StudioJG.PL/MI%C5%820%C5%9B%C4%87_to_wojna, 185903.HTM
  • Oficiálna francúzska stránka: https: // www..fr/serie/Kaguya-sama-Love-War

  Referencie []

  Navigácia []

  v • E Kaguya-sama Series
  Hlavné postavy Kaguya shinomiya • Miyuki shirogane • Chika fujiwara • yu ishigami • ai hayasaka • Miko iino • Rozprávač
  Médium Manga • Spin-off • Oficiálny doujin • Anime (sezóna 1 • sezóna 2 • OVA 1 • Sezóna 3 • Film) • Živá akcia • Romány • Prvá fanúšik • Posledná fanúšik • Hudba • Webové rádio
  Príbeh Kapitoly a zväzky • Epizódy a zväzky • Predaj

  Schéma dvoch stredoškolských géniov, aby sa druhá najskôr priznala.

  Vytvoril AKA Akasaka | Viac o Kaguya-sama: Láska je vojna

  Dvaja génius. Dva mozgy. Dve srdcia. . Kto najskôr prizná svoju lásku ..?!

  Prečítajte si Kaguya-sama: Love Is War Manga

  Kaguya-sama: Láska je vojna, zv. 26

  ? Miyuki sa snaží vyjednávať s Kaguyiným otcom za slobodu jeho dcéry žiť a milovať, keď si vyberie. Ale Miyuki nie je jediný, kto sa snaží o Kaguyinu ruku … potom ostatní Kaguyin priatelia – Chika, Ai, Yu, Miko a Maki – použite všetko, čo má k dispozícii, aby ste ju našli a zachránili, od vydierania po elektronické sledovače až po… korčule?

  .

  KAGUYA-SAMA WA KOKURASETAI: Tensai-tachi no Renai Zunousen
  Kaguya-sama: Láska je vojna

  KAGUYA-SAMA WA KOKURASETAI: Tensai-tachi no Renai Zunousen

  . Študenti sú často považovaní za dokonalého páru, napriek tomu, že nie sú v žiadnom romantickom vzťahu.

  Pravda je však taká, že po tom, čo strávili toľko času spolu, si títo dvaja vyvinuli pocity navzájom; Bohužiaľ, ani jeden nie je ochotný priznať sa, že by to bolo znakom slabosti. Miyuki a Kaguya sa s hrdosťou ako elitní študenti na trati pustia do hľadania, aby urobili všetko, čo je potrebné na to, aby ste z druhého priznali priznanie. Prostredníctvom ich každodenných starožitností začína bitka lásky!

  [Napísal Mal Rewrite]

  KAGUYA-SAMA WA KOKURASETAI: Tensai-tachi no Renai Zunousen bol publikovaný v angličtine ako Kaguya-sama: Láska je vojna Autor: Viz Media pod odtlačkom skoku Shonen od 6. marca 2018.

  Útok na Titan Ukiyo-e Woodblock Print v novej farebnej verzii!

  Vyžiadajte si položku, ktorú ste hľadali na Otsukai – Získajte zľavu 10%

  Naučte sa, ako kresliť anime a manga z japonských výhod��

  Recenzie

  Kaguya-sama bola dielom, ktoré bolo súčasťou môjho dospievania, a túto bitku medzi nimi som miloval, pretože som s ňou príliš súvisel; Koniec koncov, láska je vždy vojna. V tomto príbehu je niekoľko roztomilých a vtipných scén. Všetky postavy sú veľmi charizmatické a dobre rozvinuté; Neexistuje plytká alebo nudná postava. Samotný príbeh je jedinečný a bohatý do detailov. V poslednom oblúku príbehu som cítil pocit radosti a vzrušenia, vďaka ktorému moje srdce skočilo a povedali: „Všetko bude v poriadku, uspejú.„Vtipné scény zmiernili napätie a posilnili, že všetko by urobilo . ukázať sa. Cítil som sa dobre čítať tento príbeh a zároveň ma to držalo v zajatí. Keď som dosiahol posledných 5 kapitol po mnohých rokoch sledovania príbehu týchto dvoch, prišiel cez mňa pocit smútku a prázdnoty. Nie preto, že manga je zlá, ale preto, že je to také dobré. To ma rozosmiala počas takého ťažkého obdobia v mojom živote, že som nemohol uveriť, že sa skončila. Nemohol som uveriť, že sa už nebudem smiať na hlúpe vtipy Chiky alebo Kaguya nepochopenie situácie. Ide o to, že táto manga je taká dobrá, že pre mňa bolo ťažké akceptovať, že tento príbeh konečne mal svoj záver. . Prinútilo ma to premýšľať o tom, ako veľmi ľutujem, že som počas mojich školských dní taký antisociálny. Takže, poviem vám, ak ste stále na strednej škole, buďte viac ako oni; Vytvoríte si spomienky rovnako dobré ako v tomto príbehu. Dúfam, že sa vám to páči, rovnako ako ja.

  Čo ste si mysleli o tejto recenzii?

  Pekné 0

  Milujem to 0

  Mätúci 0

  Informačný 0

  Dobre napísané 0

  Kreatívne 0

  . Naozaj som miloval predpoklad, ktorý mal prinútiť študentov, aby sa navzájom priznali. Miloval som to. . Namiesto toho, aby ste pokračovali vo vzťahu, zaberá sa veľký ponor do písania odpadu. Počiatočné odvolanie zmizlo a to, čo som čítal. Keby to pokračovalo v humorných a romantických vzťahoch, dal by som Kaguya-sama Wa Kokurasetai: . Tensai-tachi no Renai Zunousen, perfektný 10/10.

  Príbeh je jednoduchý. Shirogane a Kaguya sú v študentskej rade. Obaja majú tento pocit pre seba a snažia sa priznať ostatných. Tento nápad ma veľmi zaujímal. Bolo to veľmi odlišné od vašich obvyklých romcomov, takže som mal vysoké očakávania, viete? Kapitoly 1-130 boli 10/10, nepochybne, ale hneď potom je to hrozné, ako som už spomenul. Všetko sa zhoršuje a horšie. Dráma bola to, čo som nechcel Kaguya-sama wa kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen na použitie. No, bohužiaľ pre mňa, to sa stalo.

  Kapitoly, ktoré zastavujú drámu a pokračujú v mange z kapitoly 262, a tak ďalej sa snažili zviazať všetky voľné skrutky, ale jednoducho to nefungovalo. Počiatočné kúzlo série bolo preč. . Nikdy nedostaneme správny príbeh pre vzťahy vedľajšej postavy.

  Koniec: desivé. Absolútne som pohŕdal koniec. Nikdy nedostaneme správny záver pre Kaguya-sama wa kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen, máme iba maturitu tímu študentských rád, to je ono. Nevidíme výsledok vzťahov všetkých všetkých.

  Povahy? Stále sympatický. Shirogane a ishigami sú moje obľúbené postavy. Jedna pozitívna vec, ktorú môžem povedať o dráme, je, že svoje postavy skutočne nezmenili, čo bolo dobré. V podstate sa mi páčila každá postava. Žiadne postavy neboli nepravdepodobné, s výnimkou jedného z Kaguyiných bratrancov a jej rodiny.

  Umenie je nádherné. Farebné stránky sú úžasné. Každý panel sa staral o maximálnu starostlivosť. Nič nevyzeralo zvlášť ponáhľané.

  10/10 by nestačilo na moje potešenie. Miloval som každú jednu kapitolu Kaguya-sama wa kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen a bol príliš medializovaný pre ďalšiu kapitolu. Po kapitole 130 sa veci bohužiaľ negatívne. Naozaj sa nudím, pretože Kaguya-sama Wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen sa zmení z jedného z najlepších (ak nie najlepšie) romcom anime, na absolútne skládku odpadu. Všetky veci, ktoré som miloval, humor a príbeh, boli hodené do koša.

  . Videl som toľko anime, že som toľko miloval, ale len nedosiahnite dobrý záver, alebo sa neskôr dostanete na odpadky. KAGUYA-SAMA WA KOKURASETAI: Tensai-Tachi no Renai Zunousen je súčasťou anime/manga „zbytočného potenciálu“ Anime/Manga „premrhaného potenciálu“. Som naozaj sklamaný. Neznášam Kaguya-sama wa kokurasetai: Tensai-tachi no Renai Zunousen, som len sklamaný hneď po oblúku Duel Confessions.