CS: GO -fall – CSGO -databas, CSGO -fall

CSGO -fall

0
såldes under det senaste dygnet

CS: GO -fall

Vapenfallsfall faller i en av tre kategorier, prime, sällsynta och avbrutna. Alla vapenfall kan markeras som sällsynta. Till exempel är CS: Go Weapon -fallet markerat som en sällsynt droppe och har som sådan en mycket låg fallhastighet.

Den föregående allmänna tumregeln var att när ett nytt fall släpptes var det initialt en exklusiv droppe i Prime Drop Pool. Under tiden flyttades det äldsta fallet i den främsta dropppoolen till den icke-prime dropppoolen. Följaktligen flyttades sedan det äldsta fallet i den icke-prime-poolen till den sällsynta dropppoolen (ofta felaktigt kallad “avvecklad”).

Anubis insamlingspaket

Släppt 24 april 2023

Anubis insamlingspaket

Prime droppar

Revolutionfallet har nyligen lagts till i Prime Drop Pool. Kopplingväskan har flyttats till den sällsynta dropppoolen.

Droppar är tillgängliga för spelare som har primärstatus på deras CS: Go -konto. Dessa är vanligtvis vapenfall som introducerades nyligen och för närvarande består av Revolution, Recoil, Dreams & Nightmares, Snakebite och Fracture Case.

. Det var tidigare erhållbart genom att nå profilnivå 21 i CS: gå före “justeringar av icke-prime” CS: gå uppdatering den 3 juni 2021.

Revolutionfallet är det senaste CS: GO -fallet som ska läggas till Prime Drop Pool.

Revolutionfall


såldes under det senaste dygnet


såldes under det senaste dygnet

Dreams & Nightmares -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Ormfodral

0
såldes under det senaste dygnet

Frakturfodral

0
såldes under det senaste dygnet

Sällsynta fall

Sällsynta vapenfall (Ofta är felaktigt kallad “avvecklad”) tillgängliga för främsta spelare. Dessa fall släpptes vanligtvis för flera år sedan eller var tidigare exklusiva för Operation Pass Holders.

Som namnet skulle antyda, faller dessa fall i mycket sällsynta fall med vissa spelare som enligt uppgift endast får ett “sällsynt” fallfall en gång om året. Spelarens insamlade data tyder på att procentuell sannolikhet för att få ett sällsynt fallfall är 1%.

Vapenfallen nedan är markerade som sällsynta för alla spelare.

Prisma 2 -fall

0
såldes under det senaste dygnet

CS20 -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Prisma -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Faro -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Horisontfodral

0
såldes under det senaste dygnet

Kopplingshölje


såldes under det senaste dygnet

Spektrum 2 -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Operation Hydra Case

0
såldes under det senaste dygnet

Spektrumfodral

0
såldes under det senaste dygnet

0
såldes under det senaste dygnet

Gamma 2 -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Gammafall

0
såldes under det senaste dygnet

Chroma 3 -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Operation Wildfire Case


såldes under det senaste dygnet

Revolverfall

0
såldes under det senaste dygnet

Skugga

0
såldes under det senaste dygnet

Falksål

0
såldes under det senaste dygnet

Chroma 2 -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Kromfall

0
såldes under det senaste dygnet

Operation Vanguard Weapon

0
såldes under det senaste dygnet

Operation breakout vapen

0
såldes under det senaste dygnet

Jägare vapen

0
såldes under det senaste dygnet

Operation Phoenix Weapon Case

0
såldes under det senaste dygnet

0
såldes under det senaste dygnet

Vinter offensiv vapen

0
såldes under det senaste dygnet

CS: Go Weapon Case 2

0
såldes under det senaste dygnet

0
såldes under det senaste dygnet

0
såldes under det senaste dygnet

Avbrutna fall

Avbrutna vapenfall släpper inte alls och är endast tillgängliga via Steam Community Market och genom handel.

Även om det inte officiellt bekräftas, är det allmänt accepterat inom CS: Go -samhället att de eSports -fall som finns tillgängliga mellan 2013 och 2014 inte längre är tillgängliga eftersom deras ursprungliga syfte var att samla in pengar för de stora prispoolerna.

Fallen för operationer krossade webben, Broken Fang och Riptide avbröts vid slutet av deras respektive verksamhet. De verkar inte sjunka som en del av den “sällsynta” dropppoolen och klassificeras som sådan som avbrutna.

Operation Riptide Case

0

Operation Broken Fang Case

0
såldes under det senaste dygnet

Krossad webbfall

0
såldes under det senaste dygnet

eSports 2014 sommarfall

0
såldes under det senaste dygnet

eSports 2013 vinterfodral

0
såldes under det senaste dygnet

esports 2013 -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Dreams & Nightmares -fall

De Drömmar och mardrömsfall är ett CS: Go Weapon -fall som tillkännagavs den 21 juli 2021 och släpptes senare året efter 20 januari 2022.

Fallet innehåller 17 skinn, som alla valdes ut från Dreams & Nightmares -tävlingen som gick från 22 juli 2021 till 21 oktober 2021.

Detta var den andra CS: Go Weapon Case-tävlingen, den första var CS20-fallet från 2019, vilket var en firande av 20 års counter-Strike. I likhet med CS20 -fallet har Dreams and Nightmares -fallet också en unik fallgradientfärg som avviker från de vanliga gula gemenskapsfallen.

Icke-prime droppar

Icke-prime droppar avbröts den 3 juni 2021 och kan inte längre erhållas genom veckans droppsystem. Detta avsnitt har endast hållits för historisk post.

Icke-prime vapen Droppar var endast tillgängliga för spelare som inte hade primärstatus på deras CS: Go -konto. Emellertid avbröts den icke-prime drop poolen med CS: Go Update “justeringar till icke-prime” den 3 juni 2021.

Icke-prime-spelare får inte längre vapenfall, skinn eller graffiti droppar. Prime Status kan inte längre erhållas gratis genom att utjämna till profilnivå 21.

CS20, Horizon, Spectrum 2, Gamma 2, Chroma 3 och Revolver -fall har sedan flyttats till den “sällsynta” dropppoolen.

CS20 -fall

0

Horisontfodral


såldes under det senaste dygnet

Spektrum 2 -fall

0

Gamma 2 -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Chroma 3 -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Revolverfall

0
såldes under det senaste dygnet

CS: Go Operation Weapon Cases

Operation Weapon Cases är initialt endast tillgängliga för Operation Pass Holders under hela operationen. För operationer bravo genom löpeld, vid slutet av operationen gjordes dessa vapenfall tillgängliga som droppar till alla spelare. Men den senaste operationerna Hydra, Shattered Web och Broken Fang avbröt omedelbart dessa vapenfall vid slutet av varje operation och har som sådan ökat i värde på grund av deras ökande sällsynthet.

Spelare som inte har ett aktivt Operation Pass kan bara få dessa vapenfall från Steam Community Market, Trading eller via en tredjepartsmarknad.

Operation Riptide Case

0
såldes under det senaste dygnet

Operation Broken Fang Case

0
såldes under det senaste dygnet

Krossad webbfall

0
såldes under det senaste dygnet

Operation Hydra Case

0
såldes under det senaste dygnet

Operation Wildfire Case

0
såldes under det senaste dygnet

Falksål

0
såldes under det senaste dygnet

Operation Vanguard Weapon

0
såldes under det senaste dygnet

Operation breakout vapen

0
såldes under det senaste dygnet

Operation Phoenix Weapon Case

0
såldes under det senaste dygnet

Operation Bravo Case

0
såldes under det senaste dygnet

Driftsbetalning

Den första CS: GO -operationen känd som Driftsbetalning inkluderade inte ett exklusivt vapenfall. .

Operation Bravo

Operation Bravo -fallet var tillgängligt för alla spelare med eller utan Operation Pass under hela operationen Bravo (19 september 2013 – 5 februari 2014), men spelare som hade aktiverat Operation Pass hade en betydligt högre chans att få ett Bravo -fallfall.

Operation Phoenix

Operation Phoenix Weapon -fallet var exklusivt tillgängligt för spelare under hela operationen Phoenix.

Operationsvangard

Operation Vanguard Weapon -fallet var exklusivt tillgängligt för spelare under hela operationen Vanguard.

Falchion -fallet var exklusivt tillgängligt för spelare under hela operationens blodhund. .

Funktionsfria

Operation Wildfire -fallet var exklusivt tillgängligt för spelare under hela operationens Wildfire.

Vid slutet av operationen gjordes Wildfire -fallet tillgängligt för alla spelare. Detta skulle vara det slutliga operationsvapnet som ska göras tillgängligt efter slutet av en operation.

Operation Hydra

Operation Hydra -fallet var det första operationen som var starkt begränsad i volym, varvid varje spelare endast var berättigad att få upp till högst nio fall. Som ett resultat begränsade detta starkt det totala antalet Hydra -fall som tilldelades Operation Pass Holders, vilket i sin tur har drivit upp priset på ärendet högre än något annat operationssak (med undantag för Bravo -fallet).

Vid slutet av Operation Hydra flyttades fallet omedelbart till den sällsynta dropppoolen.

Operation Shattered Web

Det krossade webbfallet var exklusivt tillgängligt för spelare genom BattlePass -systemet som introducerades i Operation Shattered Web.

Detta var det andra operationens vapenfall som inte inkluderade ordet “operation”, även om det inkluderade namnet på själva operationen, till skillnad från Falchion -fallet från Bloodhound -operationen.

Operation Broken Fang

Operation Broken Fang -fallet var tillgängligt för spelare som hade aktiverat en Operation Premium Pass. Det kan köpas från Operation Broken Fang Store inom CS: Go Game -klienten för 2 stjärnor.

Operation Riptide

. Det kan köpas från Operation Riptide Store inom CS: Go Game -klienten för 2 stjärnor.

I kronologisk ordning

Dessa vapenfall har beställts vid släppdatum med det senaste överst.

Anubis insamlingspaket

0
såldes under det senaste dygnet

Revolutionfall

0
såldes under det senaste dygnet

Rekylfodral


såldes under det senaste dygnet

Dreams & Nightmares -fall

0

0
såldes under det senaste dygnet

Ormfodral

0
såldes under det senaste dygnet

Operation Broken Fang Case

0
såldes under det senaste dygnet

Frakturfodral

0
såldes under det senaste dygnet

0
såldes under det senaste dygnet

Krossad webbfall

0

CS20 -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Röntgen P250-paket

0
såldes under det senaste dygnet

Prisma -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Faro -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Horisontfodral

0
såldes under det senaste dygnet

Kopplingshölje

0
såldes under det senaste dygnet

Spektrum 2 -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Operation Hydra Case

0
såldes under det senaste dygnet

Spektrumfodral

0
såldes under det senaste dygnet

Handskfodral

0
såldes under det senaste dygnet

Gamma 2 -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Gammafall

0
såldes under det senaste dygnet

Chroma 3 -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Operation Wildfire Case

0
såldes under det senaste dygnet

0
såldes under det senaste dygnet

Skugga

0


såldes under det senaste dygnet

Chroma 2 -fall

0
såldes under det senaste dygnet

Kromfall

0
såldes under det senaste dygnet

Operation Vanguard Weapon

0
såldes under det senaste dygnet

eSports 2014 sommarfall

0
såldes under det senaste dygnet

Operation breakout vapen

0
såldes under det senaste dygnet

Jägare vapen


såldes under det senaste dygnet

Operation Phoenix Weapon Case

0
såldes under det senaste dygnet

0
såldes under det senaste dygnet

Vinter offensiv vapen

0
såldes under det senaste dygnet

eSports 2013 vinterfodral

0
såldes under det senaste dygnet

CS: Go Weapon Case 2

0
såldes under det senaste dygnet

Operation Bravo Case

0
såldes under det senaste dygnet

0
såldes under det senaste dygnet

0
såldes under det senaste dygnet

Inledande fall

Öppning av en CS: Go Weapon Case kräver att den fallspecifika nyckeln köps inifrån CS: Go Game-klienten. Undantagen från denna regel är souvenirpaket, presentpaket och röntgen P250-paketet.

Dessa nycklar såldes tidigare regelbundet på Steam Community -marknaden men efter ändringar som ventilen införde i en uppdatering den 28 oktober 2019 har nycklarna sedan blivit en samlarobjekt. Detta beror på det faktum att alla nycklar som köpts inom CS: Go Game-klienten efter 28 oktober 2019 är icke-handel och icke-marknadsförbara och därför är inlåsta på Steam-kontot som köpte dem.

Vad är CS: Go Case -sannolikheten?

Följande odds är baserade på att öppna 125.12 CS: GO -fall. Oddsen för att ta bort en Stattrak -hud är 10% av de normala hudens odds.

Sällsynthet Vanligt Stattrak
Milspec 79.92% 7.99%
Begränsad 15.98% 1.59%
Klassificerad 3.2% .32%
Hemlig 0.64% 0.064%
Sällsynt specialartikel 0.26% 0.026%

Stattrak

Stattrak -skinn är exklusiva för vapenfall och är nära identiska med sin normala motsvarighet men inkluderar en digital sexsiffrig räknare som är kopplad till vapnet.

. Dödar mot bots räknas inte. Om en annan spelare plockar upp någon annans Stattrak -vapen kommer räknaren att börja blinka mellan “fel” och “okänd användare”. Eventuella dödsfall som denna spelare har gjort kommer inte att räknas.

Räknaren återställs när huden handlas eller säljs på Steam Community -marknaden. Värdet på StatTrak -räknaren kan överföras till en annan Stattrak -hud med hjälp av StatTrak ™ Swap -verktyget som kan köpas ingame och via Steam Community Market.

Souvenir CS: Go Skins

. De är inte oxkallade från vapenfall.

Berlin 2019 Vertigo souvenirpaket

Utgivningsdatum

Utgivningsdatumet för vapenfall har aldrig varit konsekvent. Valve tillkännager mycket sällan ett vapenfall i förväg för uppdateringen som gör den tillgänglig ingame.

När nästa CS: Go Weapon Case kommer att släppas är inte känt. Men den senaste trenden har varit tre vapenfall som släppts varje år. Den första under första kvartalet, den andra i Q3 och den tredje i Q4.

Vapenfall Total
2023 Revolutionfall 1
2022 Dreams & Nightmares Case, Recoil Case 2
2021 Snakebite Case, Operation Riptide Case 2
2020 Prisma 2 -fall, frakturfall, Operation Broken Fang Case 3
2019 Prisma -fall, CS20 -fall, krossat webbfall 3
2018 Kopplingsfall, horisontfodral, fall av farozon 3
2017 Spektrumfodral, Operation Hydra Case, Spectrum 2 Case 3
2016 Operation Wildfire Case, Chroma 3 Case, Gamma Case, Gamma 2 Case, Glove Case
2015 Chroma Case, Chroma 2 Case, Falchion Case, Shadow Case, Revolver Case 5
2014 CS: Go Weapon Case 3, Operation Phoenix Weapon Case, Huntsman Weapon Case, Operation Breakout Weapon Case, esports 2014 Summer Case, Operation Vanguard Weapon Case 6
2013 CS: Go Weapon Case, esports 2013 Case, Operation Bravo Case, CS: Go Weapon Case 2, Esports 2013 Winter Case, Winter Offensive Weapon Case 6

CSGO -fall

Denna webbplats använder cookies för Anonymous Google Analytics. Genom att fortsätta använda denna webbplats samtycker du till användningen av cookies.

Skinportbanner Skinportbanner

2021 Vertigo -samlingen

Rio 2022 Vertigo Souvenir -paket – $ 6.32

Antwerpen 2022 Vertigo Souvenir -paket – $ 7.67

Stockholm 2021 Vertigo Souvenir -paket – $ 5.

Paris 2023 Vertigo Souvenir -paket – $ 2.99

Den forntida samlingen

RIO 2022 Ancient Souvenir Package – $ 4.30

Antwerpen 2022 Ancient Souvenir Package – $ 5.69

.21

Paris 2023 Forntida souvenirpaket – $ 2.99

Rio 2022 Mirage Souvenir -paket – $ 3.44

Antwerpen 2022 Mirage Souvenir -paket – $ 5.18

.40

Paris 2023 Mirage Souvenir -paket – $ 2.99

Anubis insamlingspaket

Paris 2023 Anubis Souvenir -paket – $ 2.99

Cache -samlingen

Katowice 2019 Cache Souvenir Package – $ 23.61

London 2018 Cache Souvenir Package – $ 18.05

Boston 2018 Cache Souvenir Package – $ 18.87

Krakow 2017 Cache Souvenir Package – $ 45.01

Atlanta 2017 Cache Souvenir Package – $ 18.87

Köln 2016 Cache Souvenir Package – $ 36.51

MLG Columbus 2016 Cache Souvenir Package – $ 29.00

Dreamhack Cluj -Napoca 2015 Cache Souvenir -paket – $ 40.50

ESL One Köln 2015 Cache Souvenir -paket – $ 54.03

ESL One Katowice 2015 Cache Souvenir Package – $ 53.55

Dreamhack 2014 Cache Souvenir Package – $ 196.

ESL One Köln 2014 Cache Souvenir -paket – $ 502.45

2018 Inferno -samlingen

Rio 2022 Inferno Souvenir -paket – $ 5.26

Antwerpen 2022 Inferno Souvenir -paket – $ 4.31

Stockholm 2021 Inferno Souvenir -paket – $ 5.22

Berlin 2019 Inferno Souvenir -paket – $ 8.32

Katowice 2019 Inferno Souvenir -paket – $ 11.73

London 2018 Inferno Souvenir -paket – $ 10.33

Paris 2023 Inferno Souvenir -paket – $ 2.99

Berlin 2019 Mirage Souvenir -paket – $ 11.55

Katowice 2019 Mirage Souvenir Package – $ 15.84

London 2018 Mirage Souvenir -paket – $ 10.15

Boston 2018 Mirage Souvenir -paket – $ 12.90

Krakow 2017 Mirage Souvenir -paket – $ 43.63

Atlanta 2017 Mirage Souvenir -paket – $ 18.37

Köln 2016 Mirage Souvenir Package – $ 34.76

.13

Dreamhack Cluj -Napoca 2015 Mirage Souvenir -paket – $ 47.96

ESL One Köln 2015 Mirage Souvenir -paket – $ 26.39

.78

Dreamhack 2014 Mirage Souvenir Package – $ 314.57

ESL One Köln 2014 Mirage Souvenir -paket – $ 129.79

Övergångskollektionen

RIO 2022 Overpass souvenirpaket – $ 4.33

Antwerpen 2022 Overpass souvenirpaket – $ 4.93

Stockholm 2021 Overpass souvenirpaket – $ 5.

.48

Katowice 2019 Overpass souvenirpaket – $ 15.42

.49

Boston 2018 Overpass souvenirpaket – $ 46.61

.75

Atlanta 2017 Overpass souvenirpaket – $ 46.40

Köln 2016 Overpass Souvenir Package – $ 103.31

.98

Dreamhack Cluj -Napoca 2015 Overpass Souvenir -paket – $ 55.

ESL One Cologne 2015 Overpass Souvenir Package – $ 113.56

ESL One Katowice 2015 Overpass Souvenir Package – $ 186.36

Dreamhack 2014 Overpass Souvenir -paket – $ 411.10

ESL One Köln 2014 Overpass Souvenir -paket – $ 0.00

Paris 2023 Overpass souvenirpaket – $ 2.

Boston 2018 Inferno Souvenir -paket – $ 8.98

Krakow 2017 Inferno Souvenir -paket – $ 16.

MLG Columbus 2016 Inferno Souvenir -paket – $ 28.91

Dreamhack Cluj -Napoca 2015 Inferno Souvenir -paket – $ 28.89

ESL One Köln 2015 Inferno Souvenir -paket – $ 19.40

ESL One Katowice 2015 Inferno Souvenir -paket – $ 34.

Dreamhack 2014 Inferno Souvenir -paket – $ 127.21

ESL One Köln 2014 Inferno Souvenir -paket – $ 81.09

2018 Nuke Collection

Rio 2022 Nuke Souvenir -paket – $ 4.68

Antwerpen 2022 Nuke Souvenir -paket – $ 3.15

Stockholm 2021 Nuke Souvenir -paket – $ 3.17

Berlin 2019 Nuke Souvenir Package – $ 12.07

Katowice 2019 Nuke Souvenir Package – $ 10.44

London 2018 Nuke Souvenir Package – $ 17.07

Paris 2023 Nuke Souvenir -paket – $ 2.85

2021 Dust 2 -samlingen

Rio 2022 Dust II Souvenirpaket – $ 7.23

Antwerpen 2022 Dust II Souvenirpaket – $ 14.22

.

Tågsamlingen

Berlin 2019 Train Souvenir Package – $ 11.96

Katowice 2019 Train Souvenir Package – $ 11.22

London 2018 Train Souvenir Package – $ 8.27

Boston 2018 Train Souvenir Package – $ 9.53

Krakow 2017 Train Souvenir Package – $ 16.65

Atlanta 2017 Train Souvenir Package – $ 11.

Köln 2016 Train Souvenir Package – $ 18.84

.85

Dreamhack Cluj -Napoca 2015 Train Souvenir Package – $ 30.

ESL One Köln 2015 Train Souvenir Package – $ 24.51

Dust 2 -samlingen

Berlin 2019 Dust II Souvenir -paket – $ 12.02

Katowice 2019 Dust II Souvenir Package – $ 20.87

London 2018 Dust II Souvenir -paket – $ 11.91

Atlanta 2017 Dust II Souvenir -paket – $ 24.50

Köln 2016 Dust II Souvenirpaket – $ 32.98

MLG Columbus 2016 Dust II Souvenir Package – $ 73.61

Dreamhack Cluj -Napoca 2015 Dust II Souvenirpaket – $ 38.77

ESL One Köln 2015 Dust II Souvenirpaket – $ 33.02

ESL One Katowice 2015 Dust II Souvenirpaket – $ 52.15

Dreamhack 2014 Dust II Souvenir Package – $ 1507.37

ESL One Köln 2014 Dust II Souvenirpaket – $ 156.

Vertigo -samlingen

Berlin 2019 Vertigo Souvenir Package – $ 9.76

Nuke -samlingen

Boston 2018 Nuke Souvenir Package – $ 58.98

Krakow 2017 Nuke Souvenir Package – $ 49.69

Atlanta 2017 Nuke Souvenir Package – $ 48.31

Köln 2016 Nuke Souvenir Package – $ 64.73

MLG Columbus 2016 Nuke Souvenir Package – 216 $.79

ESL One Katowice 2015 Nuke Souvenir Package – $ 85.10

Dreamhack 2014 Nuke Souvenir Package – $ 438.51

ESL One Köln 2014 Nuke Souvenir -paket – $ 106.02

Kullerstenssamlingen

Boston 2018 Cobblestone Souvenir -paket – 1150 $.61

Krakow 2017 Cobblestone Souvenir Package – $ 1317.

Atlanta 2017 Cobblestone Souvenir -paket – 1140 $.91

.12

MLG Columbus 2016 Cobblestone Souvenir -paket – 1527 $.22

Dreamhack Cluj -Napoca 2015 Cobblestone Souvenir -paket – $ 1335.52

ESL One Köln 2015 Cobblestone Souvenir -paket – $ 1116.24

ESL One Katowice 2015 Cobblestone Souvenir Package – $ 1146.88

.00

.19

24/09/2023

© 2022 – 2023 CSROI.com
Alla containrar, föremål och deras motsvarande bilder som visas på denna webbplats tillhör Valve Corporation. Csroi.COM garanterar inte att alla sannolikhetsberäkningar är korrekta eftersom Valve Corporation styr alla unboxing -odds, denna webbplats tjänar bara för att uppskatta oddsen med gemenskapens kända data.

Ett projekt av Brongo: