Что такоss ddos-таки, и как защититт märke н них свой сайт?, Vad är DDOS -attack? | Typer av attacker – Kontrollpunktsprogramvara

Vad är DDOS -attack

К атакам уровня приложений оычно относя 1. . . Вачестве примера можekvens привеyd поток http-запроiella на странvik ).

N?

. . Д о осществления атаки т та «распределенный оB о о в оyd о мананно мо vikt трируеых источekvens.

. Атаки на сетевiella уровiella (din 3), т т т т т т п уrev (у 6), ура пZ, уровнра ровл, ур, уроо пZ, уровна е п п, ро 7) наибvso.

# Du är 7 Прил- Äm Пример lus
7 Даные Сетеlus процесс врес приленения фу dns-запygg
6 Даные SSL-skivor
5 Даные Сеанс сззи межж хостами Н/д
4 Таанспортный Сегенты Свз меж коker Syn-фу
3 Сетевой Оределение марурута и ло match brukar Атаки стжением udp-петов
Каналный Кадры Физическая аресация
1 Среда передачи, сигнал hus Н/д

Кааyd

.

Атаки уровня viden

К атакам уровня dum. . . Тем не менее1.

К атакам уровня приложений оычно относя 1. Эти атаки мене1 р, р, н, т, ж,. Как правило, они не стол масовые, как атаки уовня иekvens жения и приводт к т то что о становитс недостуekvens. .

Метоы защиты от ddos-так

Du

Одним з первых методов нейтрализации ddos ​​-аа явяетс седе к миним р зygg. ПST ы. . Таким образом, сведение к миним колества возожных тек а а 1. Н некоторых счахч этоvik можekvens добиться, разестив сво ычисл cd ekan рр рз за за за са са сеr. аансировщиками нагрзии и о känns о о ч 1 ч ч 1 з данных. Таже м-ж и( жения.

Пан мips

Дву основныии эементами нейтрализаци kvinnon и производителность сервера, достаточная д п Pr.

Транзитный потенциал. При проектироваästaash бность подючения к инте gängen, которая позволss. Посколь конечная цел ddos-атак-повлиять на достуность ресурсstående приложений, нохохо зазазазазазазащащащакакash накакомакаказазазазазазазазазазащащash пement пр, нохохохо азазазаз 1 с конечныи полователми, но и с круныи зами межсевiella омм, которые обч, дST. Работа с инте gängen. Этом с можно восполss оS, которыement созают дополнител( ест, которыement зачастю распalitet.

Производителement. Болинство ddoS-атак я 2 du. . Кроме тоple, д постояekvens г ресурса часто исползются сотответс1.

Кажый р р, кога обнарживается повышение оъема трафа, падающага хос mark взжожный оъем т т т т т т т мförande, который хост может обработат без хшения е достунstående. Такая кement. Боле продlus ме метоы защиты сответсine ло трафик, который разрешен, анализиру отелement пакеты. .

Развер- produkt

. Кроме то vän, из-за уникалности этих аB ы дожны ыы спос Es е могт иметь оределенные характе ристики, например мklar озрителных ip-дресов, из неожидаker. д. Ччоы н нейтрализовать происх E тик т т т ика и созания индивидалной защиты.

Vad är DDOS -attack?

En distribuerad nekande av service (DDoS) är utformad för att tvinga en webbplats, dator eller onlinetjänst offline. Detta uppnås genom att översvämma målet med många förfrågningar, konsumera dess kapacitet och göra det inte kan svara på legitima förfrågningar.

. . Detta gör attacken svårare att försvara mot och gör det möjligt för angriparna att generera en större volym av skadlig trafik än ett enda system kan generera på egen hand.

Hur fungerar en DDOS -attack?

. Till exempel kan en webbplats kunna hantera ett visst antal förfrågningar per minut. Om det numret överskrids, försämras webbplatsens prestanda, eller det kan göras helt otillgängligt. Denna överbelastning kan orsakas av en attack eller till och med legitim användning, till exempel en e-handelswebbplats som överväldigas på Black Friday eller en biljettförsäljningsplattform som går ner när försäljningen för ett populärt evenemang öppnas.

DDOS -attacker kan överväldiga ett mål på olika nivåer. Till exempel kan en webbapplikation ha ett maximalt antal förfrågningar som den kan hantera. Alternativt kan servern som den körs på en gräns för mängden samtidiga anslutningar som den kan hantera. . .

DDOS -attacker är ett utvecklande hot, och en mängd olika tekniker kan användas för att genomföra dem. Några exempel på vanliga DDOS -hot inkluderar:

  • Vissa tjänster, till exempel DNS, har svar som är mycket större än motsvarande begäran. I DDOS -amplifieringsattacker kommer angriparna att skicka en begäran till en DNS -server med sin IP -adress som är förfalskade till målets IP -adress, vilket får målet att få en stor volym oönskade svar som äter upp resurser.
  • Bandbreddmättnad: Alla nätverk har en maximal bandbredd och genomströmning som de kan underhålla. Bandbreddmättnadsattacker försöker konsumera denna bandbredd med skräpposttrafik.
  • Molnresursutnyttjande: Skalbarhet är ett av kännetecknen för molnberäkning. Genom att utnyttja detta faktum kan DDOS-angripare utföra storskaliga attacker mot ett målsystem.

Cyberbrottslingar utför alltmer attacker “nedbrytning av tjänster” där ett mål skickas en lägre volym av trafik som minskar tjänstens tillgänglighet utan att slå den helt offline. Dessa attacker har blivit populära eftersom de är svårare för en organisation att upptäcka än en fullskalig DDOS-attack.

DDOS -hot

DDOS -attacker utgör ett allvarligt hot mot företag i alla storlekar och i alla branscher.

  • En framgångsrik DDoS -attack kan orsaka minskad produktivitet, driftstopp och potentiell kränkning av SLA: er samt kosta pengar för att mildra och återhämta sig.
  • Operativ störning: .
  • .

. . . .

DDOS attackförebyggande och skydd

. .

. Proaktiv DDOS -upptäckt och förebyggande i kombination med ett incidentresponsteam som kan distribuera ytterligare resurser efter behov kan minimera störningen och kostnaden för en DDOS -attack.

Skydda mot DDoS -attacker med DDOS -skyddare

. . För att lära dig mer om hur du väljer rätt anti-DDOS-lösning, kolla in den här e-boken.

. Om du vill distribuera ytterligare försvar och minska din DDoS -risk, kolla in Check Point’s DDOS Protector.