Catalyst Guide and Tips – Apex Legends Guide – IGN, каталист – mars

. . . . . .

Catalyst Guide and Tips

. .

? .

. . . Istället var hon mer hemma med andra felanpassningar som tillbringade sin tid på kristallläsningar, månritualer och personliga witchery – de gjorde henne turbulenta tonår (och samtidig könsövergång) enklare och mindre ensamma. . .

. . . . .

. .

. . . .

  • Katalysator Passiv förmåga – Barrikad
    • Tips för Catalyst Passive

    . Она эегантна и сержана, а юю предочитает кристалы. . На боре ыыжен ыы полезны и починять нормам, но трэ это никога не устраивyd. . . Вонце концов она сбежала из дома и наша утешение на лне кио, о которой тт забST.

    . О(. . И кога она накvso. . . .